Federacyjny Bank Centralny

INDEKS KONT BANKOWYCH FBC

Skarb Państwa: (nazwa konta: SkarbFederacyjny)
7234149.24 REN

Nazwa uzytkownikaPosiadane środkiTyp kontaProwincja
Konta prywatne
KasparWaksmanDeter108047.6PRZP
Vilarte89610PEgvalland
Wells71997.6PRZP
GrzegorzSzarak61895.2PRZP
AFvTD60026.15PRZP
augustvhs41500PEgvalland
AKvH38500PEgvalland
Harlin32048.6PVolkian
Erik27592.84PEgvalland
Wespucci24958.76PVolkian
zmigrodzkimateusz13647.6PEgvalland
JLD7547.6PVolkian
Joahim3831.6PRZP
TaddeovHP2750PEgvalland
GFvH2425PVolkian
Powietrzny0PVolkian
AleksanderNovak0PEgvalland
123450PEgvalland
Roskohard0PVolkian
Davyjones0PEgvalland
Torkan0PVolkian
Elomordo0PRZP
Helwetyk0PRZP
AFdS0PRZP
AmetystFaradobus0PVolkian
FF0PVolkian
Konta samorządowe
Volkian1221500SVolkian
DoctrinoBrandia1000000SDoctrio-Brandia
RZP988000SRZP
Egvalland887520.06SEgvalland
Hulenwad0SRZP
ZPViW0SEgvalland
Konta instytucjonalne
KKW130497.45IEgvalland
FZWTPArcymistrz83599IRZP
GoldOillCompany83000IRZP
UPNO83000IRZP
LoteriaKanugardzka75600IEgvalland
GrupaVLOGAN70006IVolkian
WaksmanGroupSJ68000IRZP
Energo56700IEgvalland
FZZ34000IVolkian
RezimAdministratorskiSpolkaZlodziejska30448IVolkian
UniwersytetHulenwadzki15000IRZP
ELMiK14175.7IEgvalland
FGWaksman3000IRZP
FundacjaPozytywnegoNakrecaniaKulturyNordackiej2051IVolkian
TransMag1960IEgvalland
RMF1500IRZP
MetropoliaZwierzogrodzka0IRZP